Horeca laat in laatste kwartaal gelijkblijvende omzet zien

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft aan het einde van de maand februari haar cijfers voor de horecabranche gepresenteerd over het laatste kwartaal van 2022. Het blijkt dat de omzet in het vierde kwartaal nauwelijks is toegenomen ten opzichte van de omzet in het derde kwartaal.

Door prijsstijgingen is sprake van een lichte omzettoename van 0,1% terwijl het volume licht gedaald is met 1,2%.

De grootste daling is te zien bij logiesverstrekkers. En dan vooral bij de hotels omdat campings en vakantieparken nog wel een lichte stijging laten zien.

Restaurants en drinkgelegenheden hebben eveneens licht meer omgezet. Echter, pure cafés hebben opnieuw te maken gehad met een omzetdaling van 1,5%.

Overigens heeft de horeca over heel 2022 een stevige groei laten zien van 53% ten opzichte van het coronajaar 2021.