Infrastructuur dreigt vast te lopen als er geen extra investeringen worden gedaan

Infrastructuur dreigt vast te lopen als er geen extra investeringen worden gedaan. Het nieuwe kabinet staat voor een zware taak. Aan de ene kant ligt er de opdracht om stappen te zetten voor een aanzienlijke terugdringing van de CO2 uitstoot, terwijl aan de andere kant wordt geschreeuwd om meer asfalt. Zowel Transport en Logistiek Nederland als Bouwend Nederland waarschuwen voor dreigende tekorten waardoor noodzakelijke investeringen in infrastructuur tekortschieten.

Volgens Steven van Eijk, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie, stagneert de economie als de infrastructuur niet op orde is. Ook wordt erop gehamerd dat een gezonde mobiliteit bijdraagt aan een inclusieve samenleving.

Maxime Verhagen, van Bouwend Nederland, pleit er ook voor dat serieuze investeringen worden gedaan aan het wegennet. Uitstoot veroorzaakt door langdurige files heeft een veel schadelijker effect dan een wegennet dat goed doorstroomt.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM) voorspelt dat de filedruk opnieuw flink toeneemt. De Mobiliteitsalliantie pleit voor een investeringstoename van jaarlijks 3 miljard euro, tot 2040, om de ‘bereikbaarheidsuitdagingen’ het hoofd te bieden.