ISDE 2022: Ook zakelijk aan te vragen!

Zakelijke aanvragers kunnen subsidie krijgen voor de aanschaf van zonnepanelen, windturbines, warmtepompen en zonneboilers.

 

De Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) biedt ook voor 2022 de mogelijkheid een geldelijke subsidie te ontvangen voor kleinverbruikaansluitingen:

 • de productie van duurzame energie door ondernemers (warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen en windturbines)
 • energiebesparende isolatiemaatregelen; of  aansluiting op een warmtenet
 • warmtepomp tot 70kW in bestaande bouw (in 2022 is het 30%, was 20%). De hoogte is afhankelijk van type, energielabel en vermogen van de warmtepomp.
 • Een zonnepaneleninstallatie voor zakelijke gebruikers komt voor de ISDE in aanmerking, indien het gezamenlijk vermogen ten minste 15 kWp  (eis ten hoogste 100 kWp is in 2022 vervallen). Subsidie bedraagt € 125 per kW gezamenlijk piekvermogen
 • De installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht door fotovoltaïsche zonnepanelen zijn aangebracht op of aan een gebouw
 • Het netto eigen verbruik op de kleinverbruikersaanvraag is minimaal 50.000 kWh in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag
 • De installatie wordt uitgevoerd door een bouwinstallatiebedrijf
 • Aansluiting van de zonnepanelen op het elektriciteitsnet met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 Ampère   (kleinverbruikersaansluiting)
 • De zonnepanelen worden in gebruik genomen binnen 12 maanden nadat je de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen
 • Je hebt geen recht op subsidie als je al eerder een andere subsidie voor zonnepanelen heeft ontvangen
 • Het is niet mogelijk beide subsidie aan te vragen: men zal een keuze moeten maken tussen EIA aftrek of ISDE subsidie
Overzicht van subsidies voor zonnepanelen in 2022

Door de gestegen energieprijzen is de vraag naar zonnepanelen enorm toegenomen. De overheid biedt meerdere regelingen en belastingvoordelen voor zonnepanelen:

EIA » Energie-investeringsaftrek   45,5% in 2022  fiscale aftrek
De Energie-investeringsaftrek is in het leven geroepen om het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Zonnepanelenbezitters mogen eenmalig 45,5% van de totale investeringskosten extra aftrekken van hun fiscale winst.

KIA » Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, maximaal 28% fiscale aftrek
Naast EIA mag u de 'gewone' Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toepassen.

ISDE » Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing
Een extra Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing voor zakelijke gebruikers, om subsidie aan te vragen voor de aanschaf van zonnepaneleninstallaties.

Voor wie: Kleinverbruikers
Subsidie: Eenmalig 12,5 cent per Wattpiek

SDE ++» Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie
Met de SDE++subsidie stimuleert de overheid duurzame energieproductie en CO2-reductie voor bedrijven en instellingen.

Voor wie: Grootverbruikers
Subsidie: Vijftien jaar lang een vast bedrag per opgewekte kWh zonne-energie

PVT » SDE++ subsidie voor nieuwe PVT-panelen
Een PVT-paneel is een combinatie van standaard zonnepaneel (PV) met aan de achterkant een thermische collector (T). Je kunt dus op hetzelfde dakoppervlak tegelijkertijd duurzame zonne-energie én zonnewarmte opwekken. Voor deze innovatieve oplossing is in 2022 ook SDE++subsidie beschikbaar.

Voor wie: Grootverbruikers
Fiscaal voordeel: Vijftien jaar lang een vast bedrag per gereduceerd kilogram CO2-uitstoot

Heb je vragen? Neem contact met ons op, we helpen je graag verder.