Koninklijke Horeca Nederland spreekt zich uit over Prinsjesdag maatregelen

Naar aanleiding van Prinsjesdag en de aangekondigde maatregelen, heeft Koninklijke Horeca Nederland zich uitgesproken. Hieronder volgt een samenvatting.

Maatregelen met betrekking tot werkgevers- en ondernemerslasten
  • KHN vindt dat het kabinet met een nieuwe Lage Inkomensvoordeel (LIV) het hogere minimumloon in 2023 voor die werkgevers moet compenseren.
  • KHN vindt dat de vrije ruimte in de Werkkostenregeling voor kleine werkgevers flink moet worden opgehoogd om eenmalige of tijdelijke inflatievergoedingen onbelast uit te kunnen keren.
Maatregelen met betrekking tegemoetkoming kleine ondernemingen
  • KHN vindt deze tegemoetkoming beneden de maat en bovendien vooruitgeschoven.
  • KHN zet daarom in op lastenverlichting voor ondernemers.
Maatregelen met betrekking tot energieverbruik en energiecompensatie
  • KHN vindt het op zich een goede zaak dat het kabinet kleine ondernemers ook betrekt in de maximumprijzen voor energie en dat zij ook onder het prijsplafond vallen. Het is wel de vraag of dat ondernemers écht helpt.
  • Het is belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over een specifieke oplossing voor energie-intensieve mkb-bedrijven.
  • KHN vindt dat er ook voor de zelfstandige ondernemer of de kleine bv een energienoodfonds moet komen als de rekening niet kan worden opgebracht.