Meer duidelijkheid over handhaving cabinerust

De Europese Commissie heeft bepaald dat chauffeurs hun wekelijkse rust, van minimaal 45 uur, niet in de cabine van hun vrachtauto doorbrengen. Overtreding van dit verbod kan leiden tot een boete. Vanwege onduidelijkheid en een reeks aan klachten, heeft de Europese Commissie onlangs besloten om de regels nog eens te verduidelijken.

Hieronder de verduidelijkte regels:
  • Handhavers hebben het recht om chauffeurs te vragen waar zij de normale wekelijkse rust hebben doorgebracht, maar kunnen niet eisen dat chauffeurs daar bewijzen (zoals hotelbonnen) van aanleveren. Zij mogen ook geen boete uitdelen als deze bewijzen niet getoond worden. Op vrijwillige basis mogen chauffeurs deze wel aanleveren.
  • Handhavers mogen de wekelijkse rusten in de afgelopen vier weken controleren (28 dagen + de huidige dag. Vanaf 1 januari 2025 gaat dit naar 56 dagen).
  • In gevallen waarin de nationale wetgeving een mondelinge bekentenis als geldig bewijs toelaat, kunnen de autoriteiten een boete uitschrijven gebaseerd op die bekentenis.
  • In gevallen waarin er vermoedelijk sprake is van een overtreding maar dit niet bewezen kan worden, worden lidstaten aangemoedigd met elkaar in contact te treden en elkaar te ondersteunen in de handhaving.