Prijsverhoging register ‘Sociale Hygiëne’ stuit op kritiek

Mensen met een zogenaamd ‘alcoholdiploma’ mogen in uiteenlopende horecagelegenheden, zoals voetbalkantines, alcohol verkopen. In Nederland zijn zo’n 600.000 mensen die in de horeca werken, in een nachtwinkel staan, of dienst doen achter de bar bij een sportclub.

Om het ‘alcoholdiploma’ te kunnen verkrijgen, dient er vooral ook kennis aanwezig te zijn van sociale hygiëne. Zonder het schriftelijk bewijs van deze kennis wordt er geen alcoholvergunning verleent. Vandaar dat het sociale hygiëne diploma ook wel ‘alcoholdiploma’ wordt genoemd.

Het register Sociale Hygiëne is per 1 juli jongstleden overgegaan in handen van de overheid. Waar een inschrijving tot nu toe slechts zo’n twee tientjes bedroeg, kost een nieuwe inschrijving vanaf nu 92 euro. Een verviervoudiging van het oorspronkelijke bedrag.

Tot nu toe werd het register beheerd door de onafhankelijks Stichting Vakbekwaamheid Horeca. Aangezien het kabinet vindt dat dit soort taken een overheidsverantwoordelijkheid hebben, wordt het register overgenomen door de overheid. Echter, dit gaat dus wel gepaard met aanmerkelijk hogere kosten. De kostenverhoging is alleen van toepassing op nieuwe inschrijvingen.