Toeleveranciers opgenomen in de lijst van SBI-codes

Update 1 mei 2020:

Geregistreerde nevenactiviteiten tellen ook mee om in aanmerking te komen voor TOGS (Tegenmoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren)

Vanaf 29 april jongstleden, kunnen ondernemers ook, op basis van een in het handelsregister geregisteerde nevenactiviteit (SBI code), met terugwerkende kracht tot 15 maart, aanspraak maken op de belastingvrije gift van 4000 euro (de TOGS regeling). Deze aanpassing is gedaan omdat in de praktijk veel ondernemingen meer omzet halen uit de nevenactiviteit dan uit de ingeschreven hoofdactiviteit. Weliswaar dient de ondernemer op basis van die nevenactiviteit te voldoen aan de voorwaarden van omzetverlies en doorlopende kosten.

Voorwaarden

Hoe ziet de bijgewerkte SBI-lijst er inmiddels uit?

Inmiddels zijn er toeleveranciers opgenomen in de lijst van SBI-codes. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden.

  • Tenminste 70% van de omzet komt normaal gesproken van ondernemers die vanwege de coronacrisis geraakt zijn door de overheidsmaatregelen
  • Tenminste 70% van de omzet komt normaal gesproken uit activiteiten die de overheid vanwege de coronacrisis verbiedt of afraadt