Toelichting op nieuwe EIA lijst 2023

De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt ondernemers fiscaal voordeel als er wordt geïnvesteerd in energiebesparende bedrijfsmiddelen die op de energielijst staan.

Het in 2022 beschikbare budget voor de EIA van € 149 miljoen wordt in dat jaar substantieel overschreden, veroorzaakt door een beduidend hoger aantal aanmeldingen en een forse toename van het gemiddelde aanmeldingsbedrag. Daardoor kan 2022 als een uitzonderlijk jaar worden gekenmerkt. Het kabinet heeft besloten om het beschikbare budget voor 2023 met € 100 miljoen te verhogen zodat naar verwachting voor 2023 voldoende budget beschikbaar komt ter ondersteuning van ondernemers die in 2023 energie- en CO2-zuinige investeringen willen toepassen. In het licht van de geopolitieke ontwikkelingen is verdere inzet op een zuinig gebruik van energie en het vermijden van broeikasgasemissies immers van groot belang.

Het percentage van de EIA bedraagt in 2023 45,5%. Het totale bedrag aan energie-investeringen moet minimaal € 2.500 per onderneming per kalenderjaar bedragen.

Vervallen maatregelen door kortere terugverdientijden

In de Energielijst voor 2023 wordt rekening gehouden met de invloed van de fors hogere energieprijzen op de zogenoemde terugverdientijden van opties die in de Energielijst zijn opgenomen. Sommige maatregelen komen niet langer voor EIA in aanmerking aangezien de terugverdientijden zijn gedaald tot onder een termijn van 5 jaar, of omdat ondersteuning reeds via andere wegen plaatsvindt. Het gaat onder meer om investeringen in het verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen, het besparingssysteem voor verlichting, het LED verlichtingssysteem in of bij bedrijfsgebouwen en gevel- en buitenschermen in kassen.

 

Bedrijfsmiddelen

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen in de land- en tuinbouw die in 2023 voor deze regeling in aanmerking komen zijn:

 • HR-luchtverwarmer;
 • warmtepomp;
 • energiezuinige ventilator;
 • koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht bij veestallen;
 • isolatie voor bestaande constructies;
 • droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen;
 • energiezuinige koel- en vriesinstallatie;
 • energie-efficiënte melkkoeling;
 • horizontale energieschermen;
 • energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen;
 • bandenspanningsregelsysteem;
 • grondwarmtewisselaar;
 • zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen meer dan 15 kW.