Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers komt eraan

Het is een thema dat al langer op het bordje ligt van werkgevers, vakbonden en ZZP representanten. Toch lijkt het erop dat een definitief voorstel voor verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) in de afrondende fase zit. Hoewel alle betrokken partijen positief zijn over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, blijkt het struikelblok vooral te zitten in de hoogte van de premie en de duur van de uitkering.

Het is van belang dat er een akkoord komt, aangezien het aantal afgesloten arbeidsongeschikheidsverzekeringen verder afneemt. Op dit moment is slechts 1 op de 5 ZZP’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Minister Koolmees stuurt erop aan dat er een akkoord wordt bereikt zodat er een betaalbare en toegankelijke verzekering komt voor alle ZZP’ers. Betrokken partijen denken dat dit ook wel gaat lukken. Het streven is om voor de zomer de definitieve wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer te kunnen sturen.