Voorjaarsnota belastingplan 2023

Cor van den Broek, Register Belastingadviseur, schrijft in de wekelijkse OOvB blog over de inmiddels bekend gemaakte voorjaarsnota. Er zijn een aantal fiscale wijzigingen die wellicht doorgevoerd gaan worden. Cor zet ze voor je op een rijtje.

Twee weken geleden is de voorjaarsnota bekend gemaakt. Hierin staan een (groot) aantal fiscale onderwerpen/wijzigingen. Deze plannen zullen naar alle waarschijnlijkheid met Prinsjesdag worden gepresenteerd. In deze blog wil ik je graag alvast voorbereiden op de wijzigingen, zodat je tijdig keuzes kunt maken om fiscaal optimaal jouw onderneming of privésituatie te kunnen sturen.

DGA/B.V.

a.
In 2022 bedraagt het opstaptarief voor de VPB € 395.000, waartegen de winst belast wordt tegen 15% VPB. Boven deze winst betaalt je BV 25,8%. In de voorjaarsnota is aangegeven dat het opstaptarief verlaagd zal worden naar € 200.000. Het is dus zinvol om facturen eind 2022 tijdig te versturen wanneer je winst 2022 lager uitvalt dan  € 395.000. Hiermee kun je 10,8% VPB besparen.

b.
Momenteel betaal je (dividendbelasting en inkomstenbelasting tezamen) 26,9% over het ontvangen dividend. Dit tarief wordt vanaf 2024 gewijzigd in:
- eerste € 67.000 wordt belast tegen 26% (dus 0,9% ‘korting’);
- het meerdere boven € 67.000 wordt belast tegen 29,5% (verhoging van 2,6%)

Het gebruikelijk loon van een DGA mag 25% afwijken van wat een vergelijkbaar salaris zou zijn voor een directeur in de branche, zonder dat hij/zij een aanmerkelijk belang zou hebben. Dus puur in loondienst is. Deze 25% marge wordt verlaagd naar 15% (is het voorstel). Dit betekent dat de ruimte voor verlaging minder groot wordt.

Overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting is momenteel 2% voor woningen (behoudens de startersvrijstelling) en 8% voor niet-woningen of voor woningen die niet als eigen woning worden gebruikt (bijvoorbeeld verhuur). Deze 8% zou worden verhoogd naar 9%, maar in de voorjaarsnota is een tarief van 10,1% voorgesteld. Ik vraag me persoonlijk af waarom niet gekozen is voor een praktisch percentage van 10%, maar dat terzijde. Wederom een verhoging van ruim 2%!!

Wanneer je onroerend goed wenst aan te kopen, bedenk dan goed of je dit wellicht dit jaar nog zou willen doen. Overleg met een adviseur van OOvB of er door overdracht van een BV -waarin een onderneming inclusief bedrijfspand zit begrepen- de overdrachtsbelasting kan worden bespaard. Dit vergt mogelijk wel tijd, diverse akten en een juiste planning. Maar bedenk dat 10,1% belasting over de werkelijke waarde van een bedrijfspand een behoorlijk bedrag is.

Loondienst

Op dit moment mag een werkgever een onbelaste reiskostenvergoeding betalen aan haar personeelsleden van 0,19/km (dit mag ook als een werknemer met de fiets naar het werk gaat). Dit is al jarenlang niet meer kostendekkend. Na vele jaren van het vaste tarief van 0,19/km wordt deze vergoeding in twee jaren verhoogd. In 2023 naar € 0,21/km (nog steeds niet rendabel!) en in 2024 naar € 0,23/km.

Inkomstenbelasting

De opbouw van de Fiscale OudedagsReserve (FOR) wordt afgeschaft per 1 januari 2023. Dit betekent dat de ondernemers niet meer winst kunnen reserveren voor toekomstig pensioen. De reeds opgebouwde FOR zal (voorlopig) onaangetast blijven. Wil een ondernemer iets doen voor zijn/haar oude dag, dan dient hij/zij daadwerkelijk geld te storten op een geblokkeerde bankspaarrekening. Dit gaat ten koste van de liquiditeiten. Maar zorgt wel voor een daadwerkelijk opgebouwde pot geld bedoeld voor de oude dag. Geen verrassingen meer voor de ondernemers die de FOR zien als een toekomstige pot geld (het is in feite uitgestelde belastingheffing)

Ik wil in deze blog niet erg diep ingaan op de problematiek van box 3. Dit hoofdpijndossier ligt momenteel bij de Staatssecretaris. De voorgestelde verhoging van het heffingsvrij vermogen van ruim 50.000 (momenteel) naar 80.000 euro komt te vervallen. Dit was wel te verwachten nu de Belastingdienst gehouden is om het daadwerkelijk rendement te belasten i.p.v. een forfaitair rendement van thans gemiddeld 4%.

Hopelijk kunnen jullie met bovenstaande wijzigingen tijdig anticiperen om de verzwaring van de belastingdruk die er aan zit te komen. (Terugvorderen van de coronasteunmaatregelen, mislopen box 3 heffing, betaling ‘teruggaaf energierekening’). Het is echter zeer teleurstellend dat al deze wijzigingen met name de MKB ondernemers raken. Zij die het de afgelopen jaren al zo zwaar hebben gehad met alle lockdowns, huidige hoge energierekeningen en brandstofkosten. Hopelijk komt er nog een grote wijziging in deze plannen waardoor diegenen die het ruimschoots kunnen betalen hun steentje bij gaan dragen…

Ik wil echter nog wel met een positief geluid eindigen en dat is dat in de voorjaarsnota niets geschreven is over afschaffing van de landbouwvrijstelling of bedrijfsopvolgingsregeling.