Voorziening groot onderhoud voor een stal een optie?

Wat zijn fiscaal de voorwaarden voor de vorming van een voorziening groot onderhoud voor een stal (voor een bedrijfspand)?

De voorwaarden voor de vorming van een dergelijke voorziening zijn in de jurisprudentie geformuleerd.

Het gaat om de volgende voorwaarden:

  1. De toekomstige uitgaven vinden hun oorsprong in feiten of omstandigheden, die zich in de periode voorafgaand aan de balansdatum hebben voorgedaan (Oorsprongsvoorwaarde).
  2. De toekomstige uitgaven kunnen overigens ook die periode worden toegerekend (Goed koopmansgebruik voorwaarde).
  3. Ter zake van die toekomstige uitgaven bestaat een redelijke mater van zekerheid dat zij zich in de toekomst zullen voordoen (de redelijke‐zekerheidsvoorwaarde).

Voorbeeld:
Het, in de toekomst, vervangen van het dak van een stal. Voor dit soort onderhoud maakt het niets uit, dat het nog lang kan duren voordat het dak daadwerkelijk aan vervanging toe is. Als er maar een redelijke mate van zekerheid is dat het dak ooit wordt vervangen. Als kan worden bepaald dat de kans meer dan 50% is dat de toekomstige uitgaven zich zullen voor doen, dan zit je aan de veilige kant bij het bepalen of er sprake is van een redelijke mate van zekerheid. De overige twee voorwaarden zullen in dit voorbeeld niet snel een belemmering vormen voor het vormen van de voorziening.

Aandachtspunt is dat de onderhoudsvoorziening in geval van verkoop wel ineens in het resultaat valt, tegen een dan mogelijk hoger tarief dan dat de aftrek is geweest.

Een inhaal toevoeging aan de onderhoudsvoorziening voor jaren voorafgaand aan het boekjaar waarin voor het eerst de onderhoudsvoorziening wordt gevormd is een standpunt waarover enigszins verschillend gedacht wordt in de fiscale vakliteratuur.

Naar onze mening beperkt de afschrijvingsbeperking op gebouwen niet de mogelijkheid om, via een onderhoudsvoorziening, groot onderhoud kosten in aftrek te kunnen brengen.

Wil je meer informatie, of is iets niet helemaal duidelijk? Neem contact met ons op. We staan graag klaar om je te helpen.