Wat gaat de fiscale toekomst brengen?

Er valt komend jaar weer wat te kiezen

Jeroen van Boekel, werkzaam bij de vestigingen Uden en Heesch, loopt alvast vooruit op de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Jeroen is ervan overtuigd dat er wat te kiezen valt voor de ondernemer! Waarom? Hij schrijft erover in de OOvB blog van deze week.

Langzaam nadert het einde van Rutte III. Partijen zijn druk bezig hun lijsttrekker te kiezen en vanaf het najaar zal alle focus komen te liggen op de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021.

Bezuinigingen?

De Coronacrisis heeft een flink gat geslagen in de begroting. Dat gat zal gerepareerd moeten worden door ofwel minder uitgaven, ofwel meer bezuinigingen. Een cocktail van beide is het meest realistische scenario.

Onlangs heeft de staatssecretaris een rapport opgesteld met de veelzeggende titel ‘bouwstenen voor een beter belastingstelsel’. Het biedt politieke partijen de mogelijkheid om hieruit inspiratie te halen voor hun verkiezingsprogramma. Ik zal je niet vermoeien met alle 169 uitgewerkte opties, maar er is wel een rode draad te ontdekken die ik graag met je deel.

Actuele thema's

Een aantal opvallende hoofdpunten uit het rapport zijn:

  • De lasten op arbeid worden verlaagd, terwijl de lasten op consumptie en kapitaal worden verhoogd. Een trend die al langer gaande is, getuige de verhoging van de BTW en de box III-belasting. Deze trend zou zich dus zomaar voort kunnen zetten;
  • Milieubelastend gedrag wordt ontmoedigd. Duurzaamheid en milieu blijven ook de komende jaren belangrijke thema’s en ons belastingstelsel kan hierin een belangrijke rol vervullen;
  • De eigen woning was al niet langer een heilig huisje, maar de hypotheekrenteaftrek kan zomaar definitief geschrapt worden;
  • Ondernemers worden zwaarder belast. Denk hierbij aan verhoging van de vennootschapsbelasting, verhoging van het aanmerkelijk belangtarief, schrappen van de zelfstandigenaftrek en schrappen van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit;
  • De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning zou mogelijk ook haar langste tijd hebben gehad.

Uiteraard zal iedere partij, afhankelijk van achterban en idealen, meer of minder inzetten op deze punten. Wat nu al duidelijk is, is dat er voor jou als ondernemer ongetwijfeld wat te kiezen valt volgend jaar. Want 1 ding is duidelijk: de ondernemer staat in de fiscale belangstelling!