Werknemersparticipatie, een manier om medewerkers aan je bedrijf te binden

Rob Siroen, werkzaam bij de vestigingen Cuijk en Heesch is de OOvB blogger van deze week. Welke manieren zijn er om je medewerkers aan je bedrijf te binden? De bonusregeling is er één van. Zo ook de werknemersparticipatie. Welke regeling past het beste bij jouw bedrijf?

Veel ondernemers staan, zeker in deze tijd, voor diverse uitdagingen. Een van die uitdagingen is het vinden en behouden van goed personeel. Regelmatig bereiken mij vragen op welke wijze ondernemers hun werknemers aan hun bedrijf kunnen binden.

Binden en boeien

Een belangrijke manier is het blijven boeien van je collega’s in de vorm van afwisselende werkzaamheden met voldoende groeimogelijkheden. Niet alleen in een functie maar ook als persoon.

 

Ook is het regelmatig tonen van waardering van belang. Daarnaast zijn er nog enkele financiële middelen om kernpersoneel aan je onderneming te binden. Hierover gaat deze blog.

Bonusregeling

Ongeacht of jouw onderneming een eenmanszaak, VOF of BV is, is het mogelijk met een bonusregeling extra inspanningen van je medewerkers te belonen. De ontvangst voor de medewerker is belast als loon en de bonusbetaling is een aftrekpost voor de onderneming.

Werknemersparticipatie (gedeeltelijke verkoop van het bedrijf)

Lang niet in alle gevallen is een bonusregeling de best passende oplossing en geniet het de voorkeur de werknemer (mede)eigenaar te maken van je onderneming. Dit noemt men ook wel “werknemersparticipatie”. In dat geval is de waardebepaling van je onderneming van belang. Als (het deel van) de onderneming voor een te laag bedrag wordt verkocht, is sprake van een te belasten beloningsvoordeel.

Bij werknemersparticipatie maakt het verschil of de onderneming een eenmanszaak/VOF is of een BV. Bij een eenmanszaak/VOF zijn er wettelijke mogelijkheden om werknemers, na een dienstverband van langer dan 3 jaar, zonder fiscale afrekening (mede)eigenaar te maken van de onderneming.

Bij een B.V. gelden andere wettelijke spelregels. Veel gebruikte manieren om werknemers van een B.V. aan de onderneming te binden zijn het verkopen van (een deel van) de aandelen in het bedrijf. Naast de waardering van de aandelen zijn onder andere de volgende aandachtspunten van belang:

  • Het over te dragen percentage (bij 5% of meer van de aandelen zijn de fiscale gevolgen voor de werknemer anders dan in de situatie dat er minder dan 5% wordt overgedragen)
  • Wel, geen of beperkte(re) zeggenschap voor de werknemer aan de aandelen verbinden?
  • De waardebepaling indien de werknemer in toekomst besluit uit dienst te gaan

Afhankelijk van de situatie kan gekomen worden tot een maatwerkoplossing. Doel daarbij is het voortbestaan van je bedrijf nog beter te waarborgen. Ik spar graag hierover met jou en help je graag met een passende financiële, fiscale en juridische begeleiding.