Energielijst EIA 2022

De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt ondernemers fiscaal voordeel als er wordt geïnvesteerd in energiebesparende bedrijfsmiddelen.

De EIA richt zich op:

 1. Het stimuleren van investeringen in technisch bewezen bedrijfsmiddelen die energie besparen ten opzichte van het energieverbruik van de in de markt gangbare bedrijfsmiddelen.
 2. Het stimuleren van investeringen in de vervanging van bestaande bedrijfsmiddelen door energie-efficiëntere bedrijfsmiddelen.

 

Het percentage van de EIA bedraagt in 2022 45,5%. Het totale bedrag aan energie-investeringen moet minimaal € 2.500 per onderneming per kalenderjaar bedragen.

 

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen in de land- en tuinbouw die voor deze regeling in aanmerking komen zijn:

 • HR-luchtverwarmer
 • warmteterugwinningssysteem uit luchtwassers
 • verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen
 • energiezuinige ventilator (in de plaats gekomen van debietregeling ventilator)
 • warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht
 • isolatie voor bestaande constructies
 • LED-verlichting in of bij bedrijfsgebouwen
 • droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen
 • warmtepomp
 • energiezuinige koel- en vriesinstallatie
 • energie-efficiënte melkkoeling
 • energie-, gevel- en buitenschermen
 • energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen
 • bandenspanningsregelsysteem
 • grondwarmtewisselaar
 • zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen meer dan 15 k