Extra opletten bij pacht en Gecombineerde Opgave 2023

Bij de Gecombineerde Opgave 2023 zijn er dit jaar meer aandachtspunten van belang, voor als je die gaat aanvragen. Als je een perceel pacht is dat nadrukkelijk extra van belang.

Van belang is dat een perceel 12 maanden voldoet aan de subsidie eisen.

Ook al gaat de pachtovereenkomst later in het jaar in, of eindigt de pachtovereenkomst eerder dan 31 december, dan geldt toch de 12 maanden eis.

Dan is er de afweging of alle landschapselementen die bij de grond horen, zoals sloten en bomen, goed verwerkt zijn. En de vraag is voor welk niveau je voor de eco activiteiten wilt gaan.

Bij deelteelt is het van belang goed af te spreken wie de zeggenschap heeft over het beheer van de gronden en wie daarmee de gronden opgeeft voor de Gecombineerde Opgave, GLB en mestaanvoer.

Bij pacht spelen dezelfde zaken, waarbij het goed is om dit vast te leggen:

  • Hoe groot is de oppervlakte die daadwerkelijk beteeld kan worden?
  • Zijn er wel of geen bijzonderheden?
  • Hoe zit het met bufferstroken?
  • Hoe zit het met teeltvrije zone ?
  • Wat gebeurt er met sloten?
  • Hoe zit het met andere landschapselementen, zoals bomen en beplanting?
  • Voor wie zijn bijzondere inkomsten of nieuwe rechten als die ontstaan?
  • Wat wordt afgesproken over de maanden dat de grond in het kalenderjaar niet gepacht wordt (i.v.m. de 12 maanden eis)?

 

Heb jij nog vragen? Stel ze ons. Wij helpen je heel graag verder.