Nieuwe steunmaatregelen zijn welkom maar onvoldoende

Op dinsdag 27 oktober is er door het kabinet een besluit genomen over hoe de aanvullende steunmaatregelen er voor de horeca uit moeten komen te zien. Deze extra steun is voor de zwaar getroffen horecasector een welkome steun, al zal er nog meer nodig om de horeca een echt perspectief te bieden.

Met een tweede horeca lockdown is aanvullende steun van belang voor het voortbestaan van horecaondernemingen. De maatregelen die het kabinet in de kamerbrief heeft aangekondigd, zijn een aanvulling op het derde steunpakket, waarmee het kabinet horecaondernemers tegemoet komt. In totaal is ongeveer een half miljard euro gereserveerd voor deze aanvullingen.

Tijdelijke verbreding TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van hun vaste lasten, zoals huur, terwijl er veel minder geld wordt verdiend. Tot nu was de TVL beperkt tot een aantal sectoren, maar het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. Niet alleen direct getroffen bedrijven merken de gevolgen van de overheidsmaatregelen, maar ook toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. Bedrijven kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen, is de verwachting.

Subsidie voorraad en aanpassingskosten

Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze mogelijk niet meer kunnen gebruiken vanwege de tijdelijke sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven, bijvoorbeeld door hun terras te overkappen. Het kabinet geeft, bovenop de TVL, een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren, van circa 2,75 procent van de omzetderving, gemiddeld € 2500. Ondernemers kunnen de subsidie vanaf medio november aanvragen via de TVL-aanvraag.

NOW 3.0 (vanaf oktober 2020)

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze 3 maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 80%  van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.

Het omzetverlies wordt dan vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 oktober, 1 november of 1 december 2020 en volgt daarbij de systematiek van de NOW1 en NOW2.

Vanaf het tweede tijdvak, vanaf 1 januari 2021, moet het omzetverlies ten minste 30% per tijdvak bedragen.

Koninklijke Horeca Nederland

Volgens de KHN zijn de nieuwe steunmaatregelen welkom én essentieel, maar hiermee worden bij lange na niet alle kosten ondervangen. Bovendien duurt het veel te lang voordat er geld wordt uitgekeerd. Er zal dan ook meer vergoed moeten worden en sneller om ondernemers de wintermaanden door te laten komen. Volgens de KHN zal er dan ook nog het een en ander moeten veranderen. Wat er volgens KHN nodig om de horeca perspectief te bieden is hieronder kort beschreven:

 

  • De toegangsdrempel voor het omzetverlies voor de TVL moet niet omhoog. De TVL-vergoeding moet naar 100 procent. Zonder een maximum.
  • De NOW-vergoeding moet weer terug naar maximaal 90% (in het derde steunpakket gaat dat naar 80%). Overigens is het voor onze sector al nooit feitelijk 90% geweest, eerder 60-65%.
  • Ontslagen worden onvermijdelijk. Voorkom dat werkgevers die het al zwaar genoeg hebben ook nog eens verplichte transitievergoedingen moeten betalen. Die transitievergoedingen moeten direct worden vergoed aan werknemers via het UWV.

 

Nog niet alles is bekend

De nieuwe regelingen worden nu verder uitgewerkt, waardoor nog niet alle details bekend zijn. Zodra hier meer over bekend is, zal dit worden gepubliceerd op onze website: https://www.oovb.nl/coronavirus-nieuws

Mochten er naar aanleiding van dit artikel vragen zijn, neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Samen staan we sterker. Juist nu!