Prinsjesdag: geen nieuws is goed nieuws?

Gaat het hart van fiscalist Wendy Sanders, werkzaam bij de vestiging Cuijk, sneller kloppen na de aangekondigde vernieuwingen tijdens de Prinsjesdag van 2021? Lees het in de OOvB blog van deze week.

In de OOvB Nieuwsbriefspecial Prinsjesdag heb je al kunnen lezen dat er tijdens Prinsjesdag weinig fiscale vernieuwingen zijn aangekondigd. De onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per dag en de verhoging van de milieu-investeringsaftrek van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45% zijn wellicht het meest in het oog springend. Geen grote veranderingen dus van het demissionaire kabinet die het hart van een fiscalist sneller laten kloppen.

Maar geen nieuws is goed nieuws zeggen ze dan! En in dit geval klopt dat mijn inziens wel. Want de regelingen die niet zijn gewijzigd zijn wellicht interessanter dan de regelingen die wel zijn gewijzigd.

Vooralsnog geen versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling

Zo waren er eerder geluiden te horen dat de ruime bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de schenk- en erfbelasting wellicht ingeperkt zou worden. Door gebruikmaking van deze faciliteit kunnen bedrijfsoverdrachten die plaatsvinden door middel van schenking of vererving, fiscaal voordelig plaatsvinden. Zie hiervoor ook onze eerdere blog. Deze faciliteit blijft vooralsnog dus ongewijzigd. Dit biedt kansen indien je voornemens bent om je onderneming op korte termijn door middel van een schenking over te dragen aan bijvoorbeeld je zoon of dochter. Wacht hier in dat geval niet te lang mee want wie weet wat de toekomst brengt…..

Vooralsnog geen afschaffing van de jubelton

Ook de mogelijkheid om een belastingvrije schenking te doen van inmiddels ruim € 105.000 voor de eigen woning aan iemand jonger dan 40 jaar blijft vooralsnog bestaan. Deze regeling was bedoeld om het woningbezit onder jongeren te stimuleren maar lijkt nu vooral de huizenprijzen op te drijven. In een flink aantal verkiezingsprogramma’s stond de afschaffing van de jubelton dan ook op het programma. Ons advies: maak er nog gebruik van nu het nog kan. Een nieuw kabinet zal de regeling wellicht afschaffen.

Geen verlaging van het hoge VPB tarief, maar ook geen terugdraaiing van het lage VPB tarief

Vorig jaar heeft het kabinet de eerder aangekondigde verlaging van het hoogste VPB tarief van 25% naar 21,7% teruggedraaid waardoor het hoogste VPB tarief 25% is gebleven. Ook dit jaar vindt er geen verlaging van het hoogste VPB tarief plaats.

Wel wordt zoals eerder aangekondigd de eerste schijf waarover 15% VPB verschuldigd is, verhoogd van € 245.000 in 2021 naar € 395.000 in 2022. Hierdoor zullen meer MKB bedrijven met hun volledige winst in het laagste VPB tarief vallen. Door de oprekking van deze eerste schijf kan de verbreking van een fiscale eenheid VPB wellicht interessant zijn. Ook kan het eerder interessant zijn om je onderneming in de vorm van eenmanszaak, VOF of maatschap in te brengen in een B.V. Vraag is daarbij wel of een nieuw kabinet dit lage VPB tarief en de ruime eerste schijf in stand laat.

Als je het mij als fiscalist vraagt, viel Prinsjesdag dit jaar wat tegen. Maar het mooie is wel dat bepaalde fiscaal voordelige regelingen vooralsnog blijven bestaan. Maak jij hier nog gebruik van nu het nog kan? Voor vragen en/of advies kun je uiteraard terecht bij je adviseur.