Ruimere regeling uitstel van betaling belastingdienst vanwege de coronacrisis

Afgelopen dinsdag (29 september) is aangekondigd dat de regeling voor bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden wordt verruimd. Belastingschulden waarvoor door de Belastingdienst uitstel van betaling is verleend, hoeven pas met ingang van 1 juli 2021 te worden afgelost.

Eerder was dit nog per 1 januari 2021. Ook de termijn waarbinnen de aflossing moet plaatsvinden is verruimd. De betreffende belastingschulden dienen in 36 maandelijkse termijnen afgelost te worden. Eerder was dit nog in 24 maanden. In het voorjaar van 2021 zal de Belastingdienst een brief sturen met daarin een overzicht van de openstaande belastingschulden en het maandbedrag van de betalingsregeling.

Tijdige betaling nieuwe belastingschulden

De betalingsregeling geldt alleen voor belastingschulden die zijn ontstaan in de periode dat je uitstel van betaling hebt gehad. Het uitstel van betaling werd in de meeste gevallen in eerste instantie voor 3 maanden aangevraagd en verleend. Heb je na afloop van deze 3 maanden geen verlenging van het uitstel van betaling aangevraagd, dan dien je nieuwe belastingschulden weer tijdig te betalen. Heb je wel verlengd uitstel van betaling aangevraagd en gekregen dan loopt dit uitstel van betaling tot en met 31 december 2020. In dat geval dien je nieuwe belastingschulden die vanaf 1 januari 2021 ontstaan weer tijdig te betalen.

Invorderingsrente

Vooralsnog is de periode waarin de invorderingsrente verlaagd wordt naar 0,01% niet verder verlengd. Dit betekent dat tot 31 december 2021 over de openstaande belastingschulden 0,01% rente in rekening wordt gebracht. Daarna zal het rentepercentage waarschijnlijk weer omhoog gaan naar 4%.

Voor vragen over de gevolgen in jouw persoonlijke situatie kun je contact opnemen met je  adviseur.