Steunmaatregelen kabinet bieden hoop voor ondernemers

Pim van Diepenbeek, werkzaam bij de vestiging Cuijk, schrijft in zijn blog over - hoe kan het ook anders - de coronacrisis. Hij vat samen welke steunmaatregelen er inmiddels genomen zijn en zet deze nog eens op een rijtje.

De coronacrisis heeft ons in de wurggreep.

Naast het vele persoonlijke leed, zit er natuurlijk ook een zakelijke kant aan het verhaal.

Het kabinet heeft verregaande maatregelen getroffen, namelijk:

 • Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
 • WW-premiedifferentiatie
 • Tijdelijke bijstand voor zzp’ers
 • Verdere versoepeling uitstel betalen van belastingen
 • Verlaging invorderings- en belastingrente
 • Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering
 • Verruiming kredieten Qredits
 • Compensatie specifieke sectoren
 • Tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten
 • Mogelijkheid om lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken
 • Aanpassen voorlopige aanslag
 • Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling

Ook banken zijn ruimhartig door aflossingsverplichtingen voorlopig op te schorten.

We mogen blij zijn met zo’n enorm vangnet. De Verenigde Staten van Amerika hebben een dergelijk vangnet niet. Misschien goed om daar even bij stil te staan...

Vanuit onze beroepsgroep NBA, de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants, is een zogenaamde Alert uitgevaardigd. Daarin zijn de volgende adviezen opgenomen:

 • Vermelden Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekening
 • Opnemen Continuïteitsveronderstelling in de jaarrekening
 • Eventueel een extra paragraaf opnemen in de samenstellings- of beoordelingsverklaring

Voorts wordt vanuit SRA geadviseerd om op dit moment geen definitieve jaarrekeningen uit te brengen, totdat de impact van deze crisis beter in beeld is. Wij verenigen ons met dit advies. Het vereist van ons maatwerk in iedere mogelijke situatie.

Met behulp van persoonlijke en wat zakelijke discipline gaan we ook deze crisis overwinnen. Om daarbij een helpende hand te bieden hebben wij een speciale pagina ingericht op onze website, waar we alle actuele informatie delen: https://www.oovb.nl/coronavirus-nieuws .