Verschillen beëindigingsregelingen Lbv en Lvb-plus

Op 12 juni 2023 zijn de definitieve regelingen Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) gepubliceerd. Beide regelingen hebben als doelstelling om de stikstof-uitstoot door de veehouderij op Natura 2000-gebieden structureel te verlagen.

Melkvee-, pluimvee en varkenshouders krijgen 100% van de op leeftijd van de stallen gebaseerde, gecorrigeerde vervangingswaarde vergoed en 100% van de marktwaarde van de productierechten. In de Lbv-plus is dit 120%. Wie deel wil nemen aan de Lbv-regeling moet met zijn bedrijf minimaal een bepaalde emissie op overbelaste Natura 2000-gebieden hebben. De hoogte van deze drempelwaarde verschilt per Natura 2000-gebied. Voor de Lbv-plusregeling is de drempelwaarde 2500 mol/jaar op N2000-gebieden in een straal van 25 km rondom de bedrijfslocatie.